ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Автор(и)

  • Олег Петрович Ясенєв Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8875-6045
  • Олексій Володимирович Дубовий Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1103-8840

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247404

Ключові слова:

образне мислення, мистецька освіта, студент-митець, професійна майстерність, мистецька майстерність

Анотація

Мета статті — окреслити характерні риси, які проєктуються в необхідність та основні аспекти образного мислення як однієї з основ розвитку професійної майстерності у студентів мистецьких спеціальностей. Методологія дослідження ґрунтується на загальнонаукових теоретичних методах аналізу, синтезу, абстрагування, спостереження та використання спеціальних дидактичних прийомів, які дозволили розкрити основні чинники образного мислення у студентів мистецьких спеціальностей. Дослідження поняття «образне мислення» вимагає застосування міждисциплінарної методології, яка базується на інклюзивному поєднанні методів і принципів низки соціогуманітарних наук (мистецтвознавства, культурології, психології, філософії, педагогіки, соціології, історії), де реалізовує свої можливості людина. Наукова новизна дослідження полягає в обґрунтуванні необхідності вивчення й подальшого розуміння поняття образного мислення як необхідного елемента професійної зрілості у студентів мистецьких спеціальностей, як чинника, що регулює здатність студента (індивіда) до самостійної інтелектуальної діяльності на відповідному рівні соціокультурних відносин та подальшого самостійного професійного життя. Висновки. Образне мислення нами розглядається як стимул творчого розвитку і як один із засобів створення мистецьких форм. Образне мислення дається людині з народження і великою мірою властиве дітям змалку, проте з часом починає трансформовуватися в понятійне мислення, в результаті якого творчий потенціал у дорослішому віці стає нижчим, ніж у дітей молодшого віку. Розвиток образного мислення студентів мистецьких спеціальностей є основою творчого розвитку та одним із його найефективніших чинників самореалізації, в результаті якого складається несподіване уявлення про предмет, що доповнює те уявлення, яке склалося на основі попереднього знання та емоційно-естетичного досвіду. Бажання студента-митця самореалізуватися, розкрити власні мистецькі здібності та можливості є чинником, властивим усім формам творчого студентського життя. Цей процес можливий за присутності поваги педагогів до особистості студента-митця, довіри та прийняття його особистісних цілей, потреб та інтересів, створення найбільш сприятливих умов для розкриття та розвитку його особистісного потенціалу, самовизначення та досягнення. Отже, одним із найважливіших напрямів у діяльності мистецьких закладів освіти має бути створення умов для професійно-особистісного розвитку майбутніх митців, формування їхньої творчої індивідуальності та професійної компетенції.

Біографії авторів

Олег Петрович Ясенєв , Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури, Київ, Україна

Заслужений художник України, старший викладач

Олексій Володимирович Дубовий , Київський національний університет культури і мистецтв, Київ, Україна

Кандидат сільськогосподарських наук, доцент

Посилання

Byrkovych, T., Varyvonchyk, A., & Mazur, B. (2021). Osoblyvosti Navchannia Studentiv Profesiinoi Maisternosti v Mystetskykh Zakladakh Vyshchoi Osvity [Special Features of the Professional Skills Training of Students in Arts Institutions of Higher Education]. Pytannia Kulturolohii [Issues in Cultural Studies], 37, 103-113. https://doi.org/10.31866/2410-1311.37.2021.236008 [in Ukrainian].

Chernozhuk, Yu. (2010). Psykholohiia Tvorchosti [Psychology of Creativity]. PNPU im. K. D. Ushynskoho [in Ukrainian].

Karam, M. (2019). Kompetentnisnyi Pidkhid yak Chynnyk Profesiinoho Stanovlennia Studentiv Mystetskykh Spetsialnostei [Competent Approach as a Factor of Professional Development of Arts Students]. Osvitolohichnyi Dyskurs [Educological Discourse], 3-4(26-27), 92-99. https://doi.org/10.28925/2312-5829.2019.3-4.9299 [in Ukrainian].

Karpenko, N. (2016). Psykholohiia Tvorchosti [Psychology of Creativity]. LvDUVS [in Ukrainian].

Kudrenko, D. (2017, April 21-22). Znachennia Navchalnykh Dystsyplin Profesiino-Oriientovanoho Tsyklu u Formuvanni Khudozhno-Hrafichnykh Kompetentnostei Studentiv Mystetskykh Spetsialnostei [The Value of Professional Disciplines of the Professional Cycle in the Formation of Artistic and Graphic Competencies of Arts Students]. In Innovatsiinyi Rozvytok Nauky Novoho Tysiacholittia, Proceedings of the International Scientific and Practical Conference, Uzhhorod (pp. 27-29). http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/arch/14april2017/8.pdf [in Ukrainian].

Ministry of Culture of Ukraine. (2015, July 24). Systema Kulturno-Mystetskoi Osvity [The System of Cultural and Artistic Education]. http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244933672&cat_id=244931901 [in Ukrainian].

Polataiko, O. (2007). Problema Kryteriiv Sformovanosti Khudozhno-Obraznoho Myslennia Maibutnoho Vchytelia Mystetskykh Dystsyplin [The Problem of Criteria for the Formation of Artistic and Figurative Thinking of the Future Teacher of Arts Disciplines]. Naukovi Zapysky Ternopilskoho Natsionalnoho Pedahohichnoho Universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: Pedahohika [Scientific Issues of Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University. Series: Pedagogy], 10, 86-93 [in Ukrainian].

Romaniuk, A. (2017). Obrazne Myslennia v Navchalnii Diialnosti Molodshykh Shkoliariv [Figurative Thinking in the Educational Activities of Primary School Children]. Pedahohichni Nauky [Pedagogical Sciences], 83, 217-221 [in Ukrainian].

Rudnytska, O. (2005). Pedahohika: Zahalna ta Mystetska [Pedagogy: General and Artistic]. Navchalna knyha – Bohdan [in Ukrainian].

Sperry, R. W. (1982). Some Effects of Disconnecting the Cerebral Hemispheres. Science, 217, 1223-1227. http://dx.doi.org/.1126/science.7112125

Syniavskyi, V., & Serhieienkova, O. (Comps.). (2007). Psykholohichnyi Slovnyk [Psychological Dictionary] (N. Pobirchenko, Ed.). Naukovyi svit [in Ukrainian].

Tkachuk, O. (2012). Psykholohiia Khudozhnikh Zdatnostei [Psychology of Artistic Abilities]. Vydavets Bukaiev Vadym Viktorovych [in Ukrainian].

Verkhovna Rada of Ukraine. (2017, September 5). On Education (Law of Ukraine № 2145-VIII). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-17

Як цитувати

Ясенєв , О. П., & Дубовий , О. В. (2021). ОБРАЗНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (45), 257–263. https://doi.org/10.31866/2410-1176.45.2021.247404

Номер

Розділ

ДИЗАЙН