Видатні представники модерних напрямів в українському мистецтві

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269521

Ключові слова:

мистецтво, епоха модерну, стиль, декор, жіночий образ

Анотація

Мета статті – дослідити творчість найбільш відомих українських митців, які втілювали у своїх роботах ідеї і настрої епохи модерну кінця XIX – початку XX століття.

Методи дослідження. У статті застосовано структурний, компаративний методи, метод мистецтвознавчого аналізу.

Результати. У дослідженні узагальнено мистецтвознавчу та наукову літератури, що дало розуміння процесів, які безпосередньо впливали на розвиток і створення нових художніх творів у мистецтві модерну, зокрема питання національної культурної ідентичності. Проаналізовано основні модерні напрями в українському мистецтві кінця XIX – початку XX ст. Охарактеризовано особливості творчості видатних представників епохи модерну (М. Жука, В. Максимовича, О. Архипенка, О. Мурашка, О. Екстер, К. Малевича, В. Кроткова та інших). Особливу увагу зосереджено на застосуванні композиційних схем, символічних прийомів і колористичних побудов картин, використаних художниками-модерністами. Виявлено, що кожен митець вважав за необхідне внести щось зі свого унікального способу творіння в загальну культуру та мистецтво того часу, тому в стилі модерн змінились атмосфера подачі та колорит, які вплинули безпосередньо на сааме зображення картин. Розглянуто специфіку зображення жіночих образів у працях митців графічного та декоративно-ужиткового мистецтва. Виявлено внесок українських митців у культурну спадщину Європи.

Наукова новизна. Простежено внесок у розвиток мистецтва епохи модерну українських митців, які працювали в різних історичних умовах, не зраджуючи національних засад художньої творчості.

Біографія автора

Вікторія Чебан, Київський національний університет культури і мистецтв

Аспірантка

Посилання

Afanasiev, V. (2006). Rozvidky z istorii ukrainskoho mystetstvoznavstva [Explorations on the History of Ukrainian Art]. In V. Sydorenko (Ed.), Narysy z istorii obrazotvorchoho mystetstva Ukrainy XX stolittia [Essays on the History of Fine Arts of Ukraine in the Twentieth Century] (Vol. 2, pp. 45–56). Intertekhnolohiia [in Ukrainian].

Bohutskyi, Yu. P., & Sheiko, V. M. (2013). Rol dialohu kultur u protsesi synerhetychnoi dynamiky evoliutsii systemy upravlinnia suchasnoiu tsyvilizatsiieiu v dobu hlobalizatsii [The role of the dialogue of cultures in the process of synergistic dynamics of the evolution of the management system of modern civilization in the era of globalization]. Culture of Ukraine, 43, 4–16 [in Ukrainian].

Holovko, V. (2003). "Modernizatsiia" yak metanarratyv ukrainskoi istorii ["Modernization" as a Metanarrative of Ukrainian History]. Problemy istorii Ukrainy: fakty, sudzhennia, 9, 410–427 [in Ukrainian].

Holubets, O. (2008). Pytannia terminolohii v suchasnii mystetskii osviti [The Issue of Terminology in Modern Art Education]. Art Research of Ukraine, 9, 6–18 [in Ukrainian].

Hotsaliuk, A. A. (2018). Zberezhennia tradytsii u suchasnomu ukrainskomu dekoratyvno-prykladnomu mystetstvi [Preservation of Traditions in Modern Ukrainian Decorative and Applied Art]. International Journal: Culturology. Philology. Musicology, 2(11), 9–14 [in Ukrainian].

Skrypnyk, H. A., & Kara-Vasylieva, T. V. (Eds.). (2007). Istoriia ukrainskoho mystetstva [History of Ukrainian Art] (Vol. 5: Mystetstvo XX stolittia [Art of the 20th Century]). Rylsky Institute of Art Studies, Folklore and Ethnology of National Academy of Sciences Ukraine [in Ukrainian].

Tiurmenko, I. I. (2010). Kulturolohiia: teoriia ta istoriia kultury [Culturology: Theory and History of Culture] (3rd ed.). Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Tsyna, A. Yu. (2020, October 1–2). Dekoratyvno-uzhytkove mystetstvo yak symvolichnyi svit narodnoi tvorchosti [Decorative and applied art as a symbolic world of folk art]. In L. V. Orshanskyi & N. I. Kuzan (Eds.), Narodne mystetstvo Boikivshchyny: istoriia ta suchasnist [Folk art of Boykivshchyna: history and modernity], Proceedings of the II All-Ukrainian Scientific-Practical Conference (pp. 152–158). RVV Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University [in Ukrainian].

Zhuk, M. (1912). Pauza [Pause]. In Spivy Zemli [Songs of the Earth] (p. 27). Drukarnia Hubernskoho zemstva [in Ukrainian].

Zlatanov, Z. (2019, October 24–25). Istoriia rozvytku dekoratyvno-uzhytkovoho mystetstva v Ukraini [History of decorative and applied arts in Ukraine]. In Naukova atrybutsiia tvoriv mystetstva, ekspertyza ta otsinka kulturnykh tsinnostei [Scientific attribution of works of art, examination and evaluation of cultural values], Proceedings of the Scientific-Practical Conference (pp. 43–47). National Academy of Culture and Arts Management [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

Чебан, В. (2022). Видатні представники модерних напрямів в українському мистецтві. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (47), 21–25. https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269521

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ МИСТЕЦТВА