Вокально-хоровий аналіз обробки української народної пісні та хорової мініатюри в контексті написання анотації на хоровий твір

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269569

Ключові слова:

вокально-хоровий аналіз, народний хор, хоровий ансамбль

Анотація

Мета статті – висвітлити провідні детермінанти вокально-хорового аналізу обробки української народної пісні та хорової мініатюри; визначити для здобувачів вищої освіти особливості написання розділу «Вокально-хоровий аналіз», зокрема анотації на хоровий твір, на обробку народної пісні чи авторський твір у стилістиці народної пісні. Цей розділ є найбільш фаховим у роботі, що потребує від студентів не лише опису й фактажу, а й осмислення художніх намірів автора музики.

Методологія спирається на принцип системності, на підставі якого встановлюється, що кожен із пунктів розділу розглядається окремо як єдине ціле, але водночас у взаємозв’язку з іншими; принцип декомпозиції, який ґрунтується на поділі розділу анотації на теми, виділенні окремих комплексів роботи для створення умов ефективного аналізу музичного мислення автора. В роботі використано міждисциплінарний рівень методологічного дослідження, що відповідно до логіки наукового пошуку є сферою взаємодії різних наук, зокрема хорознавства, хорової літератури, методики роботи з народним хором та ін. У роботі також було застосовано емпіричні методи дослідження з метою вивчення та аналізу різних відомих інтерпретацій та експерименту із власним виконавським трактуванням.

Результати. Виявлено основні вектори мислення, необхідні для повноцінного вокально-хорового аналізу партитури, та запропоновано форму та план написання дослідження.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що розроблено нову структуру інтерпретування та написання розділу «Вокально-хоровий аналіз» партитури хорового твору з репертуару народного хору. Оновлено комплекс вимог та запропоновано інноваційні методи формування методичної компетентності майбутніх артистів та керівників народного хору.

Біографія автора

Юлія Симеонова, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства, старший викладач

Посилання

Puzhai, H. V. (Comp.). (2014). Analiz khorovoho tvoru. Metodychni rekomendatsii do kursu "Khorove dyryhuvannia" [Analysis of a Choral Work. Methodical Recommendations for the Course "Choir Conducting"]. Poltava V. G. Korolenko National Pedagogical University [in Ukrainian].

Serhaniuk, L. (2015). Metodyka analizu khorovykh tvoriv [Methods of Analysis of Choral Works] (2nd ed.). Vasyl Stefanyk Precarpathian National University [in Ukrainian].

Sidorova, I. S., Lanovenko-Melnyk, N. V., & Basovska, S. Yu. (2022). Vminnia analizuvaty vokalno-khorovyi tvir yak odna z profesiinykh kompetentnostei maibutnoho pedahoha-muzykanta [Ability to Analyze Vocal and Choral Work as One of the Professional Competencies of the Future Teacher-Musician]. Academic Notes. Series: Pedagogical Sciences, 204, 251–255. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2022-1-204-251-255 [in Ukrainian].

Skoptsova, O. M. (2017). Stanovlennia ta osoblyvosti rozvytku narodnoho khorovoho vykonavstva v Ukraini (kinets XIX–XX stolittia) [The Formation and Peculiarities of the Development of Folk Choral Performance in Ukraine (End of the 19th–20th Centuries)] [Monograph]. Lira-K [in Ukrainian].

Symeonova, Yu. (2020). Kostiantyn Symeonov i Lev Venedyktov: spivtvorchist dyryhenta I khormeistera v muzychnomu mystetstvi druhoi polovyny XX stolittia [Kostiantyn Simeonov and Lev Venediktov: Conductor’s and Choirmaster’s Co-Creation in Musical Art in the Second Half of the 20th Century]. Journal of Tchaikovsky National Music Academy of Ukraine, 4(49), 177–190. https://doi.org/10.31318/2414-052x.4(49).2020.220870 [in Ukrainian].

Teriaieva, L. A. (2016). Innovatsiini pryntsypy navchannia u formuvanni metodychnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv muzyky na zaniattiakh z khorovoho dyryhuvannia [Innovative Principles for Methodical Competence Formation of Future Music Teachers in Choral Conducting]. Musical Art in the Educological Discourse, 1, 117–122 [in Ukrainian].

Zaverukha, O. (2019). Skladovi khorovoho pysma: systema vzaiemodii rivniv muzychnoho tvoru [Choral Writing Components: The System of Interaction of Music Composition]. Culture of Ukraine, 65, 174–181. https://doi.org/10.31516/2410-5325.065.17 [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-12-26

Як цитувати

Симеонова, Ю. (2022). Вокально-хоровий аналіз обробки української народної пісні та хорової мініатюри в контексті написання анотації на хоровий твір. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (47), 74–79. https://doi.org/10.31866/2410-1176.47.2022.269569

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО