Інфотейнмент на телебаченні як об’єкт наукового аналізу

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282439

Ключові слова:

телевізійне мистецтво України, інфотейнмент, гра, розвага, інформація, телевізійні програми

Анотація

Мета статті – на основі архівних джерел, періодики та спеціальної літератури проаналізувати основні етапи розвитку наукової думки щодо формування феномену інфотейнменту в контексті еволюції телебачення з кінця ХХ до початку ХХІ ст.

Результати дослідження. Здійснено комплексне дослідження наукового аналізу концепту «інфотейнмент» у сучасному зарубіжному та українському телемистецтві; проведено мистецтвознавчий аналіз особливостей реалізації принципів і методів інфотейнменту в телевізійних програмах. Встановлено, чим продиктована потреба його виникнення. Виявлено, що концепт «інфотейнмент» найбільш детально вивчений зарубіжними науковцями. З’ясовано, що проблема переваги розважального компонента над інформаційним у публіцистичних програмах сучасного телебачення в Україні є актуальною для українських дослідників.

Наукова новизна. Здійснено детальний аналіз інфотейнменту, який, незважаючи на свою актуальність, є недостатньо дослідженим в українському контексті. Розглянуто становлення інфотейнменту як в західних, так і в українських медіа.

Висновки. На сучасному етапі розвитку телебачення під терміном «інфотейнмент», окрім нового формату новин та інформаційно-аналітичних телевізійних програм, розуміють більшість телевізійного контенту, що має розважальний характер. У міжнародному науковому просторі представлено багато ґрунтовних досліджень та наукових розвідок, присвячених аналізу процесу формування й розвитку інфотейнменту, спробам диференціації цього явища та іншим аспектам проблематики. Динамічні тенденції розвитку телебачення, суспільно-політичні, соціально-економічні та культурні фактори, а також конкуренція та ринкові відносини стимулювали значні трансформаційні процеси й сприяли пошуку передових технологій впливу на аудиторію у сфері новинного контенту. Інфотейнмент став однією з таких новітніх технологій. Досліджено стан наукової розробки зазначеної теми й систематизовано знання про інфотейнмент, джерела й причини його виникнення, прийоми, методи й функції. Нове явище світового медійного простору, яке виникло в 80-х роках ХХ ст. в американській телеіндустрії й набуло широкої популярності на початку ХХІ ст., все частіше стає предметом дискусій в українському освітньо-науковому просторі. Історіографічний аналіз засвідчує, що найбільш дослідженими є специфічні характеристики інфотейнменту в інформаційних та інформаційно-публіцистичних програмах телебачення України.

Біографія автора

Кристіна Чорна, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат мистецтвознавства

Посилання

Augustinaitis, A. (2004). Infotainment: Cultural Hypertext of Double Virtuality. Vilnius University [in English].

Bosshart, L. (2007). Information und/oder Unterhaltung? In A. Scholl, R. Renger, & B. Blöbaum (Eds.), Journalismus und Unterhaltung: Theoretische Ansätze und empirische Befunde (pp. 17–29). VS Verlag für Sozialwissenschaften. https://doi.org/10.1007/978-3-531-90724-6_2 [in German].

Bourdieu, P. (1996). Sur la télévision [On television]. Raisons d’Agir [in French].

Burdina, E. O. (2017). Infoteinment yak sotsiokomunikatyvne yavyshche v suchasnykh ukrainskykh informatsiino-publitsystychnykh teleproektakh [Infotainment as a socio-communicative phenomenon in modern Ukrainian informational and journalistic TV projects] [Abstract of PhD Dissertation, Ivan Franko National University of Lviv] [in Ukrainian].

Charaudeau, P. (2008). La médiatisation de la science [The media coverage of science]. De Boeck [in French].

Chorna, K. V. (2019, October 21). Infoteinment yak neobkhidna skladova suchasnykh televiziinykh prohram [Infotainment as a necessary component of modern television programs]. In Mystetstvoznavstvo. Sotsialni komunikatsii. Mediapedahohika [Art history. Social communications. Media pedagogy] [Proceedings of the Conference] (Pt. 4, pp. 80–82). KNUKiM Publishing Center [in Ukrainian].

Dehrn, U. (1984). Fernseh-Unterhaltung. Zeitvertrieb, Flucht oder Zwang? Eine sozialpsychologische Studie zum Fernseherleben [Television entertainment. Pastime, escape or compulsion? A Social Psychological Study of Television Experience]. Hase & Koehler [in German].

Deiss, B. (2007). Infotainment und seine Auswirkungen auf die Rezipienten [Infotainment and its effects on recipients]. GRIN Verlag [in German].

Dejavite, F. A. (2006). INFOtenimento: Informação + entretenimento no jornalismo [Infotainment: Information + entertainment in journalism]. Paulinas [in Portuguese].

Faina, J. (2013). Public journalism is a joke: The case of Jon Stewart and Stephen Colbert. Journalism, 14(4), 541–555. https://doi.org/10.1177/1464884912448899 [in English].

Postman, N. (1985). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. Penguin [in English].

Postman, N. (2005). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. Penguin [in English].

Postman, N. (2008). Wir amüsieren uns zu Tode: Urteilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsindustrie [We Amuse Ourselves to Death: Judgment in the Age of the Entertainment Industry]. Fischer [in German].

Schumacher, Н. (2000). Fernsehen fernsehen. Modelle der Medien- und Fernsehtheorie [Watching television. Models of media and television theory]. DuMont [in German].

Snurnikova, Yu. M. (2011). Novyny z pertsem ta bulbashkamy: Infoteinment na suchasnomu ukrainskomu informatsiinomu telebachenni [News with pepper and bubbles: Infotainment on modern Ukrainian information television]. Visnyk of Kharkiv State Academy of Culture, 33, 211–220 [in Ukrainian].

Street, J. (2000). "Prime time Politics": Popular culture politicians in the UK. The Public, 7(2), 75−89. https://doi.org/10.1080/13183222.2000.11008745 [in English].

Symonina, N. V. (2006). Novitni zhanry ukrainskoi telezhurnalistyky: Rozvytok infoteinmentu [The latest genres of Ukrainian television journalism: The development of infotainment]. Scientific Notes of the Institute of Journalism, 24. http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2101 [in Ukrainian].

Thussu, D. K. (2007). News as Entertainment: The Rise of Global Infotainment. Sage [in English].

Tsimokh, N. I. (2019). Transformatsiia zhanriv telebachennia Ukrainy [The transformation of Ukrainian television genres] [Abstract of PhD Dissertation, Kyiv National University of Culture and Arts] [in Ukrainian].

Vorderer, P. (2001). It's all entertainment – sure. But what exactly is entertainment? Communication research, media psychology, and the explanation of entertainment experiences. Poetics, 29(4), 247−261. https://doi.org/10.1016/S0304-422X(01)00037-7 [in English].

Wittwen, А. (1995). Infotainment: Femsehnachrichten zwischen Information und Unterhaltung [Infotainment: Television news between information and entertainment]. Peter Lang [in German].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-24

Як цитувати

Чорна, К. (2023). Інфотейнмент на телебаченні як об’єкт наукового аналізу. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (48), 43–48. https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282439

Номер

Розділ

АУДІОВІЗУАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО