Шляхи наслідування та опанування традиційної манери співу неавтентичними виконавцями

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282455

Ключові слова:

традиційний спів, локальна виконавська традиція, діалект, тембр, ансамбль, фольклор, звуковий ідеал

Анотація

Мета статті – описати шляхи опанування локальних виконавських стилів співаками міських фольклорних колективів, що є відірваними від природно-акустичного середовища автентичної традиції співу, наслідком чого є погано сформоване внутрішнє відчуття звукоідеалу традиційного локусу; дослідити методи роботи над вокально-виконавською специфікою традиції та темброво-стилістичною достовірністю співу.

Результати дослідження. У статті розглядаються різноманітні виконавські аспекти опанування традиції міськими співаками, зокрема проблема «штампованого» й штучного, неприродного звучання та засоби її вирішення; засвоєння діалектної мови, притаманної певній локальній виконавській традиції; досягнення необхідної темброво-стилістичної достовірності співу та формування внутрішнього відчуття традиційного звукового ідеалу та ін.

Наукова новизна. Визначено шляхи й методи міських виконавців-фольклористів щодо збереження й реконструкції народної пісні з метою її донесення до глядача в первозданному вигляді або з наближенням до звукоідеалу локальної традиції.

Висновки. Досягнення певного рівня індивідуальної майстерності в традиційному співі повинно супроводжуватися виробленням специфічного відчуття ансамблю, що ґрунтується на акустичному відчутті чистоти ансамблевого строю, музичній та психологічній координації співаків, їхньому взаємозв’язку й взаємозалежності, що проявляється на різних рівнях (темброве співвідношення та поєднання голосів у ансамблі; ступінь їхньої варіаційної рухливості; прагнення повно реалізувати інтонаційно-фактурний потенціал наспіву; перевага ритмічної поліфонії над однаковим ритмом; емоційно-психологічна та енергетична підтримка одне одного в ансамблі та ін.) Окрім володіння принципами народного виконавства, міський співак-фольклорист повинен розумітися на специфіці й основних закономірностях народної традиційної культури, сприймати народні традиції як продуктивний досвід, життєздатний і актуальний у сучасних умовах.

Біографії авторів

Іван Сінельніков, Київський національний університет культури і мистецтв

Заслужений працівник культури України, доцент

Валентина Сінельнікова, Київський національний університет культури і мистецтв

Кандидат історичних наук, доцент

Посилання

Bench, O. H. (2020). Tradytsiia ukrainskoho khorovoho spivu [Tradition in musical choral culture]. Scientific Herald Uem. Series: Pedagogy, 5. http://umo.edu.ua/images/content/institutes/imp/vydannya/visnyk_umo/pedagogika/5_2020/%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%87.pdf [in Ukrainian].

Karchova, Yu. I. (2016). Ukrainske narodnopisenne vykonavstvo v profesiinii muzychnii praktytsi ostannoi tretyny XX – pochatku XXI stolit [Ukrainian folk song performance in professional musical practice of the last third of the 20th – beginning of the 21st centuries] [PhD Dissertation, Kharkiv State Academy of Culture]. http://surl.li/htywq [in Ukrainian].

Katsanevaki, A. (2012). Traditional singing: Field-research or -a performing art? combining research methods and teaching methods in one field (an introductory note. In Musical Practices in the Balkans: Ethnomusicological Perspectives [Proceedings of the Conference] (Vol. 112, Book 8, pp. 149–166). Serbian Academy of Sciences and Arts. https://cutt.ly/Cwejkkyp [in English].

Kons, M., Steinbach, K., & Kivestu, T. (2016). Local cultural heritage usage in music studies in south-eastern Estonian schools. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 217, 531–536. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.02.036 [in English].

Lotsman, R. O. (2012). Metodychni ta ukrainoznavchi zasady fakhovoi pidhotovky vykonavtsiv narodnoi pisni v umovakh suchasnoho mista [Methodical and Ukrainian studies principles of professional training of folk song performers in the conditions of a modern city]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni ta istorychni nauky, 108, 119–126. http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/8984 [in Ukrainian].

Lu, K. (2022). The musical characteristics of local folk songs and their singing techniques based on a psychological perspective. Psychiatria Danubina, 34(5), 384–386. https://hrcak.srce.hr/file/410245 [in English].

Ostapchuk, L., Sidorova, I., & Lanovenko-Melnyk, N. (2021). Avtentychna ta narodno-akademichna manery spivu: Spetsyfika i shliakhy profesionalizatsii [Authentic and folk-academic manners of singing: Specifics and ways of professionalisation]. Humanities science current issues, 35, 32–39. https://dspace.vspu.edu.ua/handle/123456789/10449 [in Ukrainian].

Shevchenko, I. L. (2021). Rozvytok vokalno-vykonavskoi maisternosti maibutnikh pedahohiv-muzykantiv pry vyvchenni navchalnoi dystsypliny "Metodyka roboty z folklornymy ansambliamy" [Development of vocal and performance skills of future music teachers while studying the educational discipline "Methodology of working with folklore ensembles"]. Naukovi zapysky Natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni M. P. Drahomanova. Seriia: Pedahohichni nauky, 195, 140–145. https://doi.org/10.36550/2415-7988-2021-1-195-140-145 [in Ukrainian].

Shnurenko, T. V. (2018). Osoblyvosti postanovky narodnoho holosu: pedahohichnyi aspekt [The folk voice’s inhale: Pedagogical aspect]. Image of the Modern Pedagogue, 3(180), 63–65 [in Ukrainian].

Sinelnikov, I. H. (2019). Robota z folklornym kolektyvom: Metody opanuvannia tradytsiinoho muzychnoho materialu [Work with folk collective: Methods of opening of traditional musical material]. Image of the Modern Pedagogue, 1(184), 65–68. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-1(184)-65-68 [in Ukrainian].

Sinelnikova, V. V., & Sinelnikov, I. H. (2019). Deiaki pytannia zasvoiennia avtentychnoi tradytsii spivu u miskomu molodizhnomu folklorystychnomu kolektyvi [Some questions of development of authentic tradition of the copy in the city youth folklorist collective]. Image of the Modern Pedagogue, 4(187), 94–99. https://doi.org/10.33272/2522-9729-2019-4(187)-94-99 [in Ukrainian].

Skoptsova, O. M. (2016). Narodno-vykonavska manera yak khudozhno-stylova oznaka ukrainskoho narodnoho khorovoho vykonavstva [Folk performing manner as the stylistic sign of the Ukrainian national choir performance]. Young Scientist, 12(1), 100–103. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/12.1/25.pdf [in Ukrainian].

Sliuzinskas, R. (2019). Changeability in musical folklore performing process: Evolution or just variability? Bulletin of Kyiv National University of Culture and Arts. Series in Musical Art, 2(1), 8–21. https://doi.org/10.31866/2616-7581.2.1.2019.171783 [in English].

Synytsia, R. I. (2021). Suchasna problematyka tradytsiinoho narodnopisennoho vykonavstva: etnokulturolohichnyi aspekt. Literature and Culture of Polissya. Series: Philology Research, 103(18), 128–140. https://doi.org/10.31654/2520-6966-2021-18f-103-128-140 [in Ukrainian].

Tsapun, R. (2014). Vykhovannia osnovnykh spivochykh navykiv u folklornomu kolektyvi: Metodychni rekomendatsii [Education of basic singing skills in a folk group: Methodical recommendations]. Rivne State University of the Humanities. http://surl.li/htyvi [in Ukrainian].

Tsiupa, N. P., & Pavliuchenko, P. H. (2018). Aktualni pytannia vykhovannia narodnoi manery spivu [Actual issues of education of the folk style of singing]. Young Scientist, 2(1), 173–176. http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2018/2/41.pdf [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-24

Як цитувати

Сінельніков, І., & Сінельнікова, В. (2023). Шляхи наслідування та опанування традиційної манери співу неавтентичними виконавцями. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (48), 79–87. https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282455

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО