Кларнетовий квінтет у творчості Карла Марії фон Вебера: жанрово-стильові виміри

Автор(и)

  • Михайло Титаров Національна музична академія України імені П. І. Чайковського, Україна https://orcid.org/0000-0002-7274-8574

DOI:

https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282465

Ключові слова:

кларнет, кларнетовий квінтет, творчість К. М. Вебера, жанр, стиль

Анотація

Мета статті – дослідити жанрово-стильові особливості Квінтету для кларнета й струнних інструментів К. М. Вебера, одного з найвідоміших творів камерно-ансамблевого репертуару сучасних кларнетистів.

Результати дослідження. Незважаючи на тенденції доби романтизму в оперних творах К. М. Вебера, стилістичні особливості інструментальних творів, зокрема Квінтету для кларнета й струнних інструментів, вказують на тісний зв’язок із музичним мисленням і музичною мовою доби класицизму. У музиці Квінтету можна виявити багато алюзій на музичний стиль інструментальних творів В. А. Моцарта, зокрема крупних циклічних композицій за участі кларнета-соло – кларнетового концерту й кларнетового квінтету (1791). Прояв традицій класицизму можна простежити в трактуванні музичної форми Квінтету за принципом сонатно-симфонічного чотиричастинного циклу з сонатним Allegro, повільним Adagio (Фантазія), менуетом (Capriccio з ознаками скерцо) й фінальним рондо (за структурою це рондо-соната). Романтичні тенденції проявилися в оновленні образної сфери Квінтету з певним наближенням до оперного жанру, а також у трактуванні кларнета як сольно-концертного інструмента з домінуванням кларнетової партії, віртуозністю її побудов у швидких частинах і прагненням до інструментального співу в кантилені.

Наукова новизна. Визначено жанрову та стильову специфіку кларнетового Квінтету К. М. Вебера, принципи взаємодії кларнета з інструментами струнної групи, виявлено й доведено вплив тенденцій доби класицизму на тематизм та формотворення.

Висновки. У кларнетовому Квінтеті К. М. Вебера відбувається вихід за межі камерно-інструментального жанру. Музичну тканину твору збагачено ознаками концертності внаслідок сольно-віртуозного трактування партії кларнета та виокремлення її з-поміж інших інструментів ансамблю. Стилістика й формотворення вказують на тісний зв’язок із мистецтвом доби класицизму. Тематизм частин має риси нової образності, яка пов’язана з естетикою романтизму, елементами театралізації.

Біографія автора

Михайло Титаров, Національна музична академія України імені П. І. Чайковського

Аспірант

Посилання

Burkatskyi, Z. P. (2004). Instruktyvno-khudozhnii material v systemi formuvannia maisternosti klarnetysta [Instructional and artistic material in the system of formation of clarinetist skill] [PhD Dissertation, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music] [in Ukrainian].

Burkatskyi, Z. P. (2018). Kharakterni vydy tekhniky u tvorakh dlia klarneta pohranychchia klasytsyzmu i romantyzmu [Typical types сlarine technology in the product on the demolition of classicism and romanticism]. National Academy of Managerial Staff of Culture and Arts Herald, 3, 262–266. https://doi.org/10.32461/2226-3209.3.2018.147426 [in Ukrainian].

Hromchenko, V. V. (2007). Klarnet u muzychnii kulturi Yevropy XVIII stolittia [The clarinet in the musical culture of Europe in the 18th century] [PhD Dissertation, Odessa National A. V. Nezhdanova Academy of Music] [in Ukrainian].

Rau, U. (1977). Die Kammermusik für Klarinette und Streichinstrumente im Zeitalter der Wiener Klassik [Chamber music for clarinet and string instruments in the age of Viennese classicism] [PhD Dissertation, Universität des Saarlandes] [in German].

Rice, A. R. (1987). A History of the Clarinet to 1820. Claremont Colleges Library [in English].

Rice, A. R. (2003). The Clarinet in the Classical Period. Oxford University Press [in English].

Simon, E. (1950). Weber’s Clarinet Compositions. The Clarinet, Fall, 17–10 [in English].

Tusa, M. C. (2001). Weber Carl Maria von. In S. Sadie (Ed.), The New Grove Dictionary of Music and Musicians (Vol. 27, pp. 135–172). Oxford University Press [in English].

Vovk, R. A. (2004). Istoriia, akustychna pryroda i vyrazni mozhlyvosti aplikatury klarneta [History, acoustic nature and expressive possibilities of the clarinet appliqué] [PhD Dissertation, Ukrainian National Tchaikovsky Academy of Music] [in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-06-24

Як цитувати

Титаров, М. (2023). Кларнетовий квінтет у творчості Карла Марії фон Вебера: жанрово-стильові виміри. Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство», (48), 102–108. https://doi.org/10.31866/2410-1176.48.2023.282465

Номер

Розділ

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО