Про журнал

Науковий журнал «Вісник КНУКіМ. Серія: Мистецтвознавство» – наукове періодичне видання Київського національного університету культури і мистецтв, яке висвітлює основні тенденції українського та зарубіжного мистецтвознавства.

Засноване у 1999 році, видання пропонує форум для широкої аудиторії вчених, практиків зі всього світу. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, здобувачів вищої освіти.

Тематика видання охоплює історію, теорію, практику українського та зарубіжного мистецтва, зокрема музику, театр, архітектуру, дизайн, кіно й телебачення, хореографію. У журналі також публікуються рецензії.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво». У ньому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора, кандидата наук, ступеня доктора філософії та вчених звань доцента, професора.

Головний редактор: Олександр Безручко – д-р мистецтвознавства, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)

Адреса редакції: 01133, Україна, м. Київ, вул. Євгена Коновальця, 36, головний корпус, 1 поверх, Наукова бібліотека

Тел.: +38 (044) 529-61-38

E-mail: arts.series@knukim.edu.ua

Поточний номер

№ 49 (2023)
					##issue.viewIssueIdentification##
Опубліковано: 2023-12-15

Весь випуск

Переглянути всі випуски