Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

У збірнику Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів

У журналі публікуються статті з такої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.

ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).

Рік заснування: 1999

Періодичність друку – 2 рази на рік (червень, грудень)
Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
Головний редактор: Михайло Поплавський – д-р пед. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Заступник головного редактора: Ігор Бондар – доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
Відповідальний секретар: Світлана Оборська – канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)
E-mail: arts.series@knukim.edu.ua

"Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство" дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» відображається в наступних базах: DOAJ, Index Copernicus, ResearchBib, Scilit, SIS, WORLDCAT, BASE, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»