Про журнал

У збірнику Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів

У журналі публікуються статті з такої тематики: театральне мистецтво; музичне мистецтво; кіно-, теле- та інші екранні мистецтва; образотворче та декоративно-прикладне мистецтво і архітектура; хореографічне мистецтво; технічна естетика і дизайн; теорія та історія мистецтва і т. ін.

Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») відповідно до наказу МОН України від 02.07.2020 року № 886 за спеціальностями: 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво», 022 «Дизайн», 024 «Хореографія», 025 «Музичне мистецтво», 026 «Сценічне мистецтво».

Міністерством юстиції України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 24360-14200 ПР від 03.03.2020 р.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.

ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).

Рік заснування: 1999

Періодичність друку – 2 рази на рік (червень, грудень)

Мова: українська, англійська (змішаними мовами)

Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв

Головний редактор: Олександр Безручко – д-р мистецтвознавства, проф., Київський університет культури (Україна)

Заступник головного редактора: Тетяна Гуменюк – д-р філос. наук, проф., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)

Відповідальний секретар: Світлана Оборська – канд. мистецтвознавства, доц., Київський національний університет культури і мистецтв (Україна)

E-mail: arts.series@knukim.edu.ua

"Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство" дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі. Автор зберігає авторські права і права на публікацію без обмежень.

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» відображається в таких базах:
BASE, Crossref, DOAJ, ERIH PLUS, EuroPub, Google Scholar, Index Copernicus, ResearchBib, ResearchGate, Scilit, WORLDCAT, Ulrich's Periodicals Directory, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).

Поточний номер

№ 46 (2022)
Опубліковано: 2022-05-22

Весь випуск

МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО

Переглянути всі випуски