Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»

У збірнику Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» містяться результати наукових досліджень у галузі мистецтвознавства. Вісник є журналом відкритого доступу. Всі статті вільні для перегляду, читання, завантаження і друку. Матеріали можуть бути корисні для науково-педагогічних працівників, науковців, аспірантів та студентів, а також для широкого загалу читачів

Наказом Міністерства освіти і науки України № 374 від 13.03.2017 р. Вісник затверджено як наукове фахове видання України, в якому можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук.

Державним комітетом телебачення і радіомовлення України видано Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 7949. Серія КВ від 06.10.2003.

ISSN 2410-1176 (Print), ISSN 2616-4183 (Online).

Рік заснування: 1999

Періодичність друку – 2 рази на рік (червень, грудень)
Мова: українська, російська, англійська (змішаними мовами)
Засновник: Київський національний університет культури і мистецтв
Головний редактор: Поплавський М. М., доктор педагогічних наук, професор.
Відповідальний секретар: Шандренко О. М., кандидат мистецтвознавства, доцент
E-mail: naukaknukim@ukr.net

"Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство" дотримується політики відкритого доступу: Budapest Open Access Initiative's definition of Open Access

Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі

Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство» відображається в наступних базах: WORLDCAT, Crossref, Google Scholar, Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського, Наукова періодика України (УРАН).


Вісник КНУКіМ. Серія «Мистецтвознавство»